2014_01 - Miss stredných škôl Slovenskej republiky

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2014_01

Médiá > Tlačové správy

Štartuje šiesty ročník Miss stredných škôl SR 2014

V poradí už 6.ty ročník Miss stredných škôl Slovenskej republiky, začína už v stredu 5.februára prvým castingom, ktorých zoznam uzavrel organizačný tím na pracovnom stretnutí v Ružomberku. Novinky šiesteho ročníka sú postavené na nových vzdelávacích cieľoch, osvete a boji proti fajčeniu či užívaniu alkoholických nápojov u dievčat, ale aj v zmenách vo fungovaní súťaže. Prianím organizátorov je nastaviť skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov tak, aby výsledným cieľom bol exkluzívny status značky Miss stredných škôl SR.
Finálová zostava dvanástich dievčat sa bude vyberať počas siedmych kastingov vo februári 2014.
Castingy sa uskutočnia: Žilina (5.2.) hotel Astória, Poprad (6.2.) hotel Europa, Košice (7.2.) penzión Horse Inn, Banska Bystrica (10.2.) hotel Kúria, Trenčín (11.2.) Grand hotel, Trnava (12.2.) hotel Impiq a Ružomberok (15.2.) kino Kultúra.
Pre finalistky sú pripravené tri zaujímavé sústredenia doma i v zahraničí, prezentačné podujatia na Slovensku a veľké nezabudnuteľné finále na konci školského roka. Viac informácii o súťaži a castingoch nájdete na www.missstrednychskol.sk. Na všetky dievčatá, ktoré sa chystajú prísť na casting sa tešíme a odkazujeme, že sa nemajú čoho báť a nech prídu vyskúšať šťastie.
PR oddelenie Miss stredných škôl SR
Ružomberok (30.2.2014)

Miss stredných škôl SR podporuje aj občianske združenie Športom proti drogám ...
O tom, že sa globálny problém zneužívania drog mladými ľuďmi nevyhýba ani tínedžerom na Slovensku, dnes už nikto nepochybuje. V poslednom čase však rezonuje v našej spoločnosti nový - vzostupný trend nadmerného užívania alkoholických nápojov u mladých dievčat. Podobná situácia je u dospievajúcich dievčat aj v oblasti fajčenia tabakových výrobkov. Vyhlasovatelia súťaže Miss stredných škôl SR 2014 sa rozhodli aktívne zareagovať na túto situáciu. Ako prví v histórii súťaží podobného charakteru na Slovensku zaradili do programu sústredení edukačné bloky - workshopy s protidrogovou tematikou. Finalistky sa tak modernou atraktívnou formou dozvedia prostredníctvom skúsených lektorov z občianskeho združenia Športom proti drogám, korektné informácie o následkoch užívania alkoholu, fajčenia a iných drog na mladý dievčenský organizmus. Dievčatá sa zoznámia aj s rizikami vzniku moderných závislostí, ako sú napríklad závislosť na internete, mobilnom telefóne a podobne. Zaujímavou informáciou je aj nové kritérium na podanie prihlášky do súťaže: záujemkyňa musí byť nefajčiarka. Odborníci sa zhodujú v tom, že uvedená iniciatíva Miss stredných škôl SR 2014 je vhodným doplnkom k aktivitám prevencie sociálnej patológie vo výchovno-vzdelávacom procese na školách...
OZ Športom proti drogám
Bratislava (27.1.2014)

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky